Emelie Backlund

Mitt namn är Emelie Backlund och jag är utbildad socionom, leg psykoterapeut och sexolog.

Jag började min människovårdande yrkesbana med att läsa till socionom våren 2004 i hopp om att på något sätt få arbeta med samtalsbehandling efter avslutade studier. Jag har sedan tidig ålder varit mycket intresserad av människors berättelser, deras liv, rädslor och svårigheter, relationer och välmående. Och det var också detta intresse som gjorde att jag sökte in till socionomprogrammet. Efter att jag gått klart min utbildning till socionom blev jag erbjuden ett arbete där jag jobbade med människor som fastnat i ett spelmissbruk. Jag bedrev gruppbehandling och hade enskilda individuella samtal för dessa individer. Det var en ynnest att få följa dessa människors resa till ett spelfritt liv. Jag har sedan dess arbetat med behandling på olika sätt, genom olika terapiformer och i olika konstellationer. Dels med hela familjer, gruppbehandlingar, samtal och terapi för barn, terapi för vuxna samt parterapi. Det var när jag arbetade med parterapi som jag kom i kontakt med ämnet sexologi. Ett stort fält som också är oerhört viktigt för vårt välbefinnande. De sexologiska frågorna brinner jag lite extra för. Dessa ligger mig varmt om hjärtat och jag har blivit lite av en expert inom området då jag har gått utbildning inom området samt skrivit en D- uppsats inom detta spännande fält. Sexuell hälsa är ett känsligt ämne för många och forskning visar på att vårdpersonal än idag generellt undviker i stor utsträckning att ta upp ämnet med sina patienter.

Året 2018 började jag min utbildning till leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi på Linköpings universitet. Utbildningen har gett mig en djupare förståelse och en bred kunskap när det kommer till att bedriva terapi. Genom att min legitimation är utfärdad av Socialstyrelsen är det en kvalitetsstämpel på att det jag erbjuder är utifrån evidensbaserade metoder som har mångårig forskning bakom sig. Det känns fint och tryggt för mig att kunna erbjuda vård utifrån evidens och beprövad erfarenhet till de människor som jag hoppas får möjlighet att möta här på Hudvis.

Utöver min yrkesroll så är jag en person som har ett stort inredningsintresse. Jag tycker mycket om att laborera i mitt hem med olika sorters inredningsstilar. Utöver min stora passion för inredning så gillar jag att umgås med familj och vänner. Att socialisera mig är nämligen det bästa jag vet och det är i mötet som jag verkligen känner att jag växer och kommer till min rätt. Och sen är det faktiskt så att mitt yrke också är en passion i mitt liv. Jag drivs avatt ta till mig av ny forskning och ligga i framkant vad gäller vård som kan erbjudas. Och för mig känns det så fint att kunna få ta del av en annan människas liv och att få hjälpa denna människa till en bestående förändring, i litet som i stort, som bringar mer välbefinnande och bättre livskvalitet.

Varmt välkomna.

Vad jag kan erbjuda:

Individualterapi – utifrån främst Kognitiv beteendeterapi (KBT). Kognitiv beteendeterapi bygger på principen att allt vi gör är inlärt och att våra tankar, känslor och beteenden ständigt samverkar. I denna terapiform görs en noggrann analys av det aktuella problemområdet och dess vidmakthållande faktorer. Denna analys ligger sedan till grund för själva behandlingen.

Parterapi – utifrån Integrative couples behavioral therapy, vilket är en metod som blandar beteendestrategier och acceptansstrategier och där fokus ligger just på beteendeförändring och acceptans. Samt utifrån Emotionell fokuserad terapi (EFT) vilket är en emotionsbaserad terapiform som fokuserar på våra känslor, våra djupaste behov och hur dessa kan förstås och förmedlas i relationen.

KBT inriktning mot sexologi – terapi med fokus på det sexuella området. Här kan problemområden vara till exempel lustproblematik, utlösningsproblematik, erektionsproblem, orgasmsvårigheter, relationsproblem som påverkar i samlivet, traumatiska händelser, sexmissbruk, porrmissbruk med mera. Vi börjar med att skapa en förståelse för problematiken utifrån dess kontext och sedan erbjuds olika interventioner/verktyg.

All behandling inleds med ett första bedömningssamtal för att tillsammans komma fram till hur behandlingen bäst kan läggas upp för att möta just dina/era behov. Behandling kan också erbjudas digitalt.

Priser och behandlingar

För mer information besök Emelies hemsida:

https://www.parterapi-linkoping.se