Psykoterapi – Emelie Backlund

Individualterapi – utifrån främst Kognitiv beteendeterapi (KBT). Kognitiv beteendeterapi bygger på principen att allt vi gör är inlärt och att våra tankar, känslor och beteenden ständigt samverkar. I denna terapiform görs en noggrann analys av det aktuella problemområdet och dess vidmakthållande faktorer. Denna analys ligger sedan till grund för själva behandlingen.

60min Pris: 950:-/tillfälle

Parterapi – utifrån Integrative couples behavioral therapy, vilket är en metod som blandar beteendestrategier och acceptansstrategier och där fokus ligger just på beteendeförändring och acceptans. Samt utifrån Emotionell fokuserad terapi (EFT) vilket är en emotionsbaserad terapiform som fokuserar på våra känslor, våra djupaste behov och hur dessa kan förstås och förmedlas i relationen.

Pris: 1200:-/tillfälle (90 minuter det första samtalet, sedan 1 timme)

KBT inriktning mot sexologi – terapi med fokus på det sexuella området. Här kan problemområden vara till exempel lustproblematik, utlösningsproblematik, erektionsproblem, orgasmsvårigheter, relationsproblem som påverkar i samlivet, traumatiska händelser, sexmissbruk, porrmissbruk med mera. Vi börjar med att skapa en förståelse för problematiken utifrån dess kontext och sedan erbjuds olika interventioner/verktyg.  

60min Pris: 950:-/tillfälle

All behandling inleds med ett första bedömningssamtal för att tillsammans komma fram till hur behandlingen bäst kan läggas upp för att möta just dina/era behov. Behandling kan också erbjudas digitalt. Har du frågor innan bokning eller inför bokad tid kan du mejla till emelie@hudvis.se så ringer hon upp dig. Varmt välkommen!